สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ใหญ่ :
เด็ก :

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

G Hua Hin Resort and Mall – Blog Content

การอบรมหัวข้อ “เรื่อง (ไม่) ยาก กับการดูแลเด็กพิเศษ”

จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุมเสลา โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดอบรมครั้งนี้ช่วยให้ครูระดับชั้นปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการดูแลเด็กพิเศษอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้เปิดพิธี

ซึ่งการมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีเปิดนั้น ยังแสดงถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากหน่วยงานระดับจังหวัดในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น

 

 

ในการอบรมจะมีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อเด็กพิเศษ และการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเด็กอย่างต่อเนื่อง

ครูที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นผู้นำทางการศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการและดูแลเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและรอบด้านให้กับทุกคนในสังคม

 

สถานที่จัดการอบรมอยู่ที่โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหิน ซอยหัวหิน 94  เดินทางสะดวกพร้อมที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ถึง 70 คัน ห้องประชุมของเรารองรับได้กว่า 200 ท่าน อีกทั้งยังมีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันในหลากหลายรูปแบบ 


 

G Hua Hin Resort and Mall

250/201, Soi 94 Phetchkasem Rd, Hua Hin,
Prachaubkhirikhan 77110 Thailand

Tel: +66 (0) 32 515 199
Fax: +66 (0) 32 515 110
Email: rsvn@ghuahin.com

    

G BLOG

G Hua Hin Resort and Mall – Blog Content

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.