วณอุทยานปราณบุรี

ผู้ใหญ่ :
เด็ก :

วณอุทยานปราณบุรี

G Hua Hin Resort and Mall – Blog Content

“วนอุทยานปราณบุรี” เป็นโครงการที่เกิดจากการพัฒนาป่าไม้ปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร  เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างพิเศษ เมื่อเราได้ย่างก้าว เพื่อเดินเข้าไปในป่าชายเลนอายุ 100 ปีแห่งนี้ ไม่อยากเชื่อเลยว่าความร่มรื่นของป่าชายเลนที่มีขนาด1,984 ไร่ จะทำให้รู้สึกเหมือนตกอยู่ในโลกของธรรมชาติอันแสนวิเศษ

บนสะพานไม้ที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร จะมีจุดให้เราแวะชมธรรมชาติ พร้อมด้วยป้ายบรรยายถึงระบบนิเวศของป่าโกงกางแห่งนี้ เป็นระยะๆ ซึ่งเราจะได้ชมธรรมชาติ พร้อมกับซึมซับความรู้ไปในตัว    ทำให้เรารู้ว่า ป่าแห่งนี้ มีต้นไม้หลากหลายทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นต้นตะบูนดำ ต้นแสมทะเล ต้นโปรงแดง ต้นโปรงขาว ต้นโกงกางใบใหญ่ และ ต้นโกงกางใบเล็ก

ป่าโกงกางแห่งนี้ แท้จริงแล้วเป็นที่อยู่อันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปูก้ามดาบ ปูแสม ปูดำ ตลอดทางเดินจะมีสัตว์น้ำให้เราศึกษา และรับชมกันมากมาย บางจุดจะมีเขียนบอกให้เราเงียบเสียง เผื่อฟังเสียง “กุ้งดีดขัน” ใช้ก้ามหนีบกันดัง เปาะ แปะ รื่นรมดีนักแล ระหว่างทางยังมีปลาตีนตัวใหญ่ว่ายน้ำออกมาให้ยลโฉมกันอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องไม่ทำเสียงดัง มิฉะนั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นจะไม่ออกมาให้เราได้เห็น

เดินไปเรื่อยๆ ไม่ทันไร ก็มาถึงครึ่งทางเสียแล้ว และบริเวณนี้เองถ้าเราไม่ได้มาช่วงน้ำขึ้น ก็จะมีบริการล่องเรือไปชมธรรมชาติ หากล่องเรือไปจะสามารถใกล้ชิด ป่าโกงกางในอีกรูปแบบนึง มองเห็นผืนป่าในระยะไกล ต้นโกงกางเรียงเป็นแถวสวยงาม และบริเวณโคนต้น หากสังเกตดีๆ จะมีปลาตีน ว่ายน้ำออกมาเดินอยู่มากมาย

Content by Hua Hin Pocket Guide

G Hua Hin Resort and Mall

250/201, Soi 94 Phetchkasem Rd, Hua Hin,
Prachaubkhirikhan 77110 Thailand

Tel: +66 (0) 32 515 199
Fax: +66 (0) 32 515 110
Email: rsvn@ghuahin.com

    

G BLOG

G Hua Hin Resort and Mall – Blog Content

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.